Dlatego ważne jest unikanie ciąży podczas chemioterapii.

Dlatego ważne jest unikanie ciąży podczas chemioterapii.

#4 Ubytek słuchu

Chemioterapia ma działanie toksyczne, które może wymagać zastosowania aparatów słuchowych, ponieważ pacjenci mogą doświadczać trwałej lub tymczasowej utraty słuchu.

#5 Niska liczba WBC i podatność na infekcje

W miarę zmniejszania się liczby leukocytów odporność jest osłabiona podczas leczenia chemioterapeutycznego. Nazywa się to neutropenią. WBC stanowią część układu odpornościowego i odpierają infekcje. To sprawia, że ​​pacjenci są podatni na infekcje.

Antybiotyki mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju infekcji. Pacjenci i opiekunowie również muszą przestrzegać środków ostrożności.

Ważne jest utrzymanie higieny osobistej. Konieczne jest regularne mycie rąk ciepłą wodą z mydłem. Podobnie jak kąpanie się lub branie prysznica raz dziennie, regularna zmiana pościeli, odzieży i ręczników łazienkowych. Ważna jest również higiena żywności, która obejmuje oddzielne przechowywanie warzyw i mięsa, dokładne gotowanie produktów zwierzęcych, mycie warzyw i utrzymywanie sztućców, naczyń i powierzchni w stanie nienaruszonym.

Ponadto pacjenci muszą trzymać się z dala od osób z chorobami lub infekcjami. Rany skórne wymagają starannego leczenia. Musisz opatrywać skaleczenia i otarcia, używając sterylnego opatrunku, aby zapobiec przedostawaniu się bakterii do skóry.

Osoby przechodzące chemioterapię, u których rozwinie się infekcja, mogą wymagać natychmiastowego leczenia. Obejmuje to hospitalizację i przyjmowanie antybiotyków dożylnych.

Pacjenci chemioterapii, u których rozwinie się infekcja, wymagają natychmiastowego leczenia. Może to oznaczać hospitalizację i otrzymywanie dożylnych antybiotyków.

#6 Problemy z krwawieniem i niską liczbą płytek

Niska liczba płytek krwi, znana również jako małopłytkowość, prowadzi do problemów z krzepnięciem krwi. Płytki krwi to rodzaj komórek krwi, które pomagają w krzepnięciu. Niska liczba płytek krwi powoduje siniaki i krwawienia z nosa, a nawet krwawienie z dziąseł. Wypływ krwi z małego nacięcia również może być trudny do zatrzymania. Kiedy liczba płytek krwi spadnie wyjątkowo nisko, osoba wymaga transfuzji krwi.

Aby zmniejszyć ryzyko krwawienia, pacjenci muszą używać elektrycznej maszynki do golenia lub unikać golenia.

Dodatkowo należy używać miękkiej szczoteczki do zębów. Podczas korzystania z ostrzejszych przedmiotów, takich jak przybory kuchenne czy narzędzia do prac ogrodniczych. Dodatkowo rękawiczki mogą zapobiegać urazom ogrodniczym.

# 7 Niska liczba krwinek czerwonych i anemia

RBC lub erytrocyty przenoszą tlen do różnych tkanek w ludzkim ciele. Niski poziom RBC prowadzi do anemii. Objawy obejmują duszność, zmęczenie i kołatanie serca. Osoby z ciężką anemią mogą również wymagać pilnej transfuzji krwi.

Leki takie jak erytropoetyna powodują, że krew w większym stopniu wytwarza erytrocyty. Dobre źródła żelaza to ciemne, liściaste warzywa, mięso, fasola, orzechy, rodzynki, suszone śliwki i morele.

#8 Zapalenie błony śluzowej

Jest to stan zapalny błony śluzowej, który wpływa na różne części ciała, takie jak układ pokarmowy, w tym żołądek, jelita, przełyk, usta i inne otwory ciała. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej prowadzi do objawów w jamie ustnej. Mogą rozpocząć się w ciągu tygodnia lub więcej leczenia. Może również wystąpić ból w przypadku poparzenia ust. Język, usta i usta doświadczają owrzodzeń. Jedzenie, rozmowa i picie również mogą być bolesne. W przypadku krwawienia istnieje również ryzyko infekcji. Nasilenie objawów jest związane z siłą dawki chemioterapii. Caphosol jest przepisywany do leczenia tego stanu. Niektóre leki mogą również zmniejszać ryzyko zapalenia błony śluzowej. Objawy ustępują kilka tygodni po zakończeniu leczenia.

#9 Utrata apetytu

Niezależnie od tego, czy leczenie chemioterapeutyczne, czy nowotwór wpływa na metabolizm ludzkiego organizmu, prowadzi do utraty wagi i apetytu, aż do remisji nowotworu lub zakończenia leczenia. Ciężkość jest związana z typem nowotworu i chemioterapią. Przyjmowanie mniejszych, bardziej regularnych posiłków może w większym stopniu odżywić organizm. Picie płynów przez słomkę dodatkowo pomaga w utrzymaniu spożycia płynów. Osoby, które nie mogą spożywać płynów lub jedzenia, mogą wymagać hospitalizacji i karmienia przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, który wchodzi do żołądka bezpośrednio przez nos.

#10 Płodność i ciąża

Pacjenci mogą stracić chęć do współżycia, ponieważ chemioterapia wpływa na libido. Po zakończeniu leczenia libido wraca do normy. Chemioterapia w połączeniu z podawanymi lekami zmniejsza również płodność u kobiet i mężczyzn. Płodność powraca po zakończeniu leczenia. Pacjenci pragnący w przyszłości mieć dzieci mogą zamrozić nasienie lub zarodek do późniejszego wykorzystania. Leki chemiczne prowadzą również do wrodzonych niepełnosprawności. Dlatego ważne jest unikanie ciąży podczas chemioterapii. Stosowanie barierowych metod kontroli urodzeń jest ważne w czasie leczenia i przez rok po nim. Doustne systemy kontroli urodzeń mogą zakłócać chemioterapię. W przypadku kobiet chorujących na raka konieczne staje się ujawnienie ciąży lekarzowi.

# 11 Problemy z jelitami

Biegunka może mieć miejsce, gdy dochodzi do wydalenia uszkodzonych komórek z organizmu. Może się również zdarzyć, że poza innymi problemami żołądkowo-jelitowymi dochodzi do zaparć. Objawy te pojawiają się po rozpoczęciu leczenia. Te problemy jelitowe mogą być monitorowane i leczone w miarę ich pojawiania się.

# 12 Problemy ze zdrowiem poznawczym i psychicznym

Blisko 75% pacjentów zgłasza problemy z myśleniem, uwagą i pamięcią krótkotrwałą podczas chemioterapii. W przypadku blisko 35 procent może to trwać miesiące lub lata po leczeniu. Wpływa to również na zdolność rozumowania, wielozadaniowości i organizowania. Mogą również wystąpić wahania nastroju i depresja, czy to związane z leczeniem, czy z problemami na przyszłość.

Rodzaje chemioterapii

Istnieje wiele różnych rodzajów chemioterapii i sposobów ich przyjmowania. Kluczowe kategorie są następujące. Środki alkilujące działają bezpośrednio na DNA i niszczą komórki na różnych etapach cyklu życiowego. Przykłady obejmują chlorambucyl, tiotepa, busulfan i cyklofosfamid. Inną klasą są antymetabolity.

To replikuje białka, których komórki potrzebują do przeżycia. Kiedy komórki je konsumują, nie są oferowane żadne dodatkowe korzyści i komórki ulegają głodowi. Przykłady obejmują antagonistów puryn, antagonistów kwasu foliowego i antagonistów pirymidyny. Alkaloidy roślinne mają zdolność blokowania przerzutów komórek. Przykłady obejmują mitomycynę, doksorubicynę i aktynomycynę D. Następnie istnieją antybiotyki przeciwnowotworowe, które zapewniają wiązanie DNA i powstrzymują syntezę RNA, aby komórki nie mogły się rozmnażać. Różnią się one od antybiotyków stosowanych w zakażeniach. Przykłady obejmują mitoksantron, doksorubicynę i bleomycynę. Odpowiednia opcja zależy od rodzaju raka, jaki ma dana osoba, stopnia zaawansowania i rodzaju chemioterapii, a także problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca.

Skuteczność chemioterapii

Pomimo niekorzystnych skutków chemioterapia może być skuteczna w leczeniu raka. Czasami prowadzi do całkowitej remisji. Skuteczność związana jest z indywidualnymi czynnikami. Obejmują one rodzaj, stadium i lokalizację nowotworu, ogólny stan zdrowia, wiek i panujące stany chorobowe pacjenta. Chemioterapia w niektórych przypadkach może osiągnąć całkowitą remisję, gdy pacjent jest całkowicie wyleczony, a rak nie powraca. Ale w większości przypadków objawy muszą być opanowane.

Czasami chemioterapia łączy się z innymi metodami leczenia, takimi jak radioterapia lub chirurgia, w celu uzyskania skutecznych wyników. Terapię neoadjuwantową można również wypróbować w celu zmniejszenia guza przed operacją. Po remisji lub operacji chemioterapia jest stosowana do usuwania pozostałych komórek rakowych. Określana jako terapia adjuwantowa, opóźnia lub zapobiega również remisji.

W przypadku pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby chemioterapia może spowolnić postęp i złagodzić objawy choroby, nawet jeśli wyleczenie jest niemożliwe. Nazywa się to chemioterapią paliatywną.

Perspektywy i prognozy

W trakcie i po chemioterapii pacjenci przechodzą badania krwi i badania w celu oceny postępu leczenia. Skutki uboczne chemioterapii znikną po zakończeniu leczenia. Im szybciej rak jest leczony, tym większe jest prawdopodobieństwo uzyskania remisji i wyleczenia choroby.Niektóre osoby funkcjonują podczas chemioterapii, ale muszą dostosować swój harmonogram.

Uzyskiwanie wsparcia podczas leczenia

Pomocne może być to, czy zdecydujesz się na doradcę, czy dołączenie do wsparcia online lub lokalnego. Niezwykle ważne jest utrzymywanie bliskiego kontaktu z lekarzem przez cały czas leczenia raka, ponieważ można poradzić sobie z negatywnymi skutkami. Pacjenci nie powinni dokonywać nagłych zmian stylu życia bez konsultacji lekarskiej. Chemia może być również kosztowna, dlatego ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem, aby odkryć opcje i porozmawiać z ubezpieczycielem na temat objętych usług.

Niektóre osoby mogą pracować podczas chemii, ale inne mogą potrzebować zwolnienia lekarskiego.

Chemioterapia i inne zabiegi

Chemioterapia to agresywna chemiczna terapia lekowa mająca na celu zniszczenie szybko rosnących komórek w ludzkim ciele. Jest również stosowany w leczeniu raka, ponieważ komórki dotknięte rakiem dzielą się i rosną szybciej niż jakakolwiek inna komórka. Lekarze specjalizujący się w leczeniu raka są znani jako onkolodzy. Pracują nad opracowaniem planu leczenia.

Chemioterapia jest stosowana wraz z innymi terapiami, takimi jak radioterapia lub terapia hormonalna i chirurgia. Jest to związane z rodzajem i stadium raka, jakim jest ogólny stan zdrowia, poprzednie leczenie raka, lokalizacja komórki rakowej i indywidualne preferencje leczenia.

Jest uważany za zabieg metodyczny i ustrukturyzowany, który oddziałuje na cały organizm. Kiedy lek chemioterapeutyczny atakuje komórki rakowe, może powodować poważne skutki uboczne, które mogą poważnie wpłynąć na jakość życia. Podczas oceny, czy chemioterapia jest odpowiednia dla danej osoby, skutki uboczne należy porównać z ryzykiem niepoddania się leczeniu.

Dlaczego stosuje się chemioterapię

Chemioterapia służy przede wszystkim do obniżenia całkowitej liczby komórek rakowych w organizmie i zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się raka. Zmniejsza również rozmiar guza i zapobiega obecnym objawom.Jeśli przeprowadzono zabieg chirurgiczny w celu usunięcia guza nowotworowego, taki jak lumpektomia w przypadku raka piersi, onkolodzy mogą zalecić, że chemioterapia jest niezbędna, aby zapewnić również zniszczenie utrzymujących się komórek rakowych. Chemioterapia może być również stosowana do innych zabiegów. Może służyć do obkurczania guza do chirurgicznego usunięcia lub przygotowania do radioterapii. Chemioterapia może również złagodzić ból w przypadku raka w późnym stadium.

Oprócz leczenia raka, chemia jest również stosowana w leczeniu zaburzeń szpiku kostnego i układu odpornościowego.Dawki chemioterapii o mniejszej wielkości niż rak mogą pomóc w zaburzeniu, w którym układ odpornościowy organizmu atakuje zdrowe komórki, takie jak RZS lub toczeń.

Jak przygotować się do chemii

Ponieważ chemioterapia jest poważnym sposobem leczenia chorób przewlekłych, takich jak rak, ważne jest, aby zaplanować z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem terapii. Dodatkowo lekarz i personel szpitala pomagają w rozwiązywaniu problemów związanych z leczeniem.

Przed rozpoczęciem terapii niezbędne są serie testów, aby ustalić, czy dana osoba jest wystarczająco zdrowa do chemioterapii. Obejmuje to badania serca i badania krwi w celu określenia stanu zdrowia wątroby. Testy mogą służyć do wskazywania lekarzom rodzaju chemii stosowanej w leczeniu.

Lekarze muszą również zalecić wizytę u dentysty przed zabiegiem. Dzieje się tak, ponieważ chemia wpływa na zdolność organizmu do gojenia się, więc możliwe są infekcje zębów lub dziąseł.Dla osób otrzymujących chemioterapię przez linię IV można zainstalować port. Port to urządzenie wszczepiane w ciało w pobliżu barku w klatce piersiowej. Pozwala to na łatwiejszy dostęp do żył i mniejszy ból. IV wprowadza się do portu w czasie każdego zabiegu.

Wskazówki i wytyczne dotyczące przygotowania

Wskazówki dotyczące przygotowania do chemioterapii obejmują przygotowanie do pracy. Większość ludzi całkiem skutecznie funkcjonuje w warunkach pracy, nawet podczas chemioterapii. Ale rozsądnie jest wybrać mniejsze obciążenie pracą, chyba że masz jasność co do jakichkolwiek skutków ubocznych, których możesz doświadczyć. Wskazane jest również przygotowywanie domowych przygotowań, takich jak zaopatrzenie się w artykuły spożywcze, pranie lub inne fizycznie wymagające czynności przed chemią. Upewnij się, że zorganizujesz wszelką pomoc, która może być potrzebna. Dodatkowo musisz również przewidywać skutki uboczne.

Zapytaj swojego lekarza o skutki uboczne, których możesz doświadczyć i jak skutecznie planować. W przypadku niepłodności może być skutkiem ubocznym i jednym

Za każdą zdrową osobą, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, osobą dorosłą czy osobą dorosłą, kryje się silny układ odpornościowy, który zapewnia ochronę przed zewnętrznymi patogenami, toksynami i innymi szkodliwymi substancjami. Jednak dobrą wiadomością jest to, że niezależnie od aktualnego stanu zdrowia lub układu odpornościowego możesz go wzmocnić, stosując najlepsze suplementy wzmacniające układ odpornościowy.

Szczątki układu odpornościowego ludzkiego ciała składają się ze złożonego zbioru komórek, substancji chemicznych i procesów, które nieustannie działają jako mechanizm obronny organizmu i zapewniają ochronę przed chorobami zakaźnymi wywoływanymi przez szkodliwe bakterie, wirusy itp. W ten sposób zachowaj swoją siłę odpornościową silny jest kluczem do życia i utrzymania zdrowego ciała i umysłu.

Możesz to zrobić, prowadząc zdrowy tryb życia, w tym wystarczającą ilość snu, regularne ćwiczenia i zbilansowaną dietę, w tym wysoce odżywczą żywność zawierającą wiele ważnych substancji, takich jak witamina D, witamina C, Omega 3, cynk, probiotyki itp. wzmocnić swój układ odpornościowy.

Tak więc suplementacja tymi witaminami, minerałami i ziołami poprawi Twój układ odpornościowy i zmniejszy ryzyko rozwoju różnych chorób, w tym chorób od drobnych do poważnych. Należy jednak pamiętać, że stosowanie niektórych suplementów może kolidować z niektórymi lekami na receptę lub bez recepty. Również w niektórych przypadkach niektóre dawki suplementów mogą zakłócać niektóre schorzenia, dlatego okazują się nieodpowiednie dla osób z określonymi schorzeniami.

Jeśli zajmiemy się tymi powiązanymi skutkami ubocznymi, te wzmacniające odporność suplementy są naprawdę skuteczne dla każdego. Oto lista niektórych ważnych suplementów, które są znane ze stymulacji układu odpornościowego:

11 Najlepsze suplementy wzmacniające układ odpornościowy

Witamina D

Źródło: Amazon.com

Witamina D jest jednym z najważniejszych składników odżywczych, które pod wieloma względami poprawiają Twoje produktopiniezdrowie, a także stymulują funkcje Twojego układu odpornościowego. Chociaż światło słoneczne jest najczystszym i najbardziej niezawodnym źródłem tej witaminy, nie można uzyskać wystarczającej ilości tej witaminy przez pojedyncze uzależnienie od tego konkretnego źródła.

Z powodu braku witaminy D w organizmie jesteś bardzo podatny na rozwój różnych rodzajów chorób, ponieważ twoja siła odpornościowa słabnie i nie jest w stanie walczyć z wieloma patogenami wywołującymi infekcje.

Jednak wraz z suplementacją tej konkretnej witaminy poziom siły makrofagów i monocytów w walce z patogenami zwiększa się liczba białych krwinek, które są istotnymi elementami mechanizmu obronnego układu odpornościowego. Zmniejsza również stan zapalny, co ponownie pomaga w promowaniu odpowiedzi immunologicznej.

Niedobór witaminy D w organizmie wpływa na Twoje zdrowie na wiele sposobów.

Dieser Beitrag wurde unter blog veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.